W

Windows PC Health Check 3.3.2110.22002

Microsoft Corporation – Shareware – Windows
ra khỏi 5 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Windows PC Health Check là một công cụ chẩn đoán miễn phí được phát triển bởi Microsoft Corporation để đánh giá tình trạng sức khỏe của máy tính cá nhân chạy Windows của người dùng.

Bằng cách chạy công cụ này, người dùng có thể xác định xem máy tính của họ có đáp ứng các yêu cầu cần thiết để nâng cấp hoặc cài đặt hệ điều hành mới nhất của Microsoft, Windows 11 hay không. Kiểm tra tình trạng đánh giá một số yếu tố, bao gồm khả năng tương thích thiết bị, cấu hình hệ thống, tính năng bảo mật và các khía cạnh quan trọng khác có thể cản trở hiệu suất của thiết bị.

  • Khả năng tương thích của thiết bị: Kiểm tra tình trạng PC xác minh xem máy tính của người dùng có đáp ứng các yêu cầu phần cứng tối thiểu cần thiết để chạy Windows 11 hay không.
  • Cấu hình hệ thống: Công cụ này kiểm tra cài đặt BIOS, TPM và CPU của người dùng để đảm bảo họ có thể hỗ trợ đầy đủ tất cả các tính năng bảo mật quan trọng có sẵn trong Windows 11.
  • Tính năng bảo mật
  • : Kiểm tra tình trạng xác định xem thiết bị có đủ dung lượng ổ đĩa và dung lượng RAM để hỗ trợ các chức năng bảo mật mới được cung cấp trong Windows 11, chẳng hạn như Tính toàn vẹn mã được bảo vệ bằng phần cứng (HVCI) dựa trên phần cứng hay không.

Công cụ này cung cấp cho người dùng một báo cáo toàn diện về trạng thái hệ thống của họ giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt về sức khỏe máy tính của họ. Thông tin có thể được sử dụng để thực hiện hành động thích hợp nhằm khắc phục mọi sự cố và tối ưu hóa hiệu suất của thiết bị.

Nhìn chung, Windows PC Health Check là một công cụ chẩn đoán có giá trị cho người dùng muốn nâng cấp lên Windows 11 hoặc nâng cao sức khỏe và hiệu suất máy tính của họ.

Tổng quan

Windows PC Health Check là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 26.201 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows PC Health Check là 3.3.2110.22002, phát hành vào ngày 03/02/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/06/2021.

Windows PC Health Check đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Windows PC Health Check đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows PC Health Check!

Cài đặt

người sử dụng 26.201 UpdateStar có Windows PC Health Check cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại